Om oss

Syftet med Hallstaviksnätverket är att utveckla Hallstavik med omnejd, ett område där även Herräng, Häveröbygden och Skebobruk ingår. Vi strävar efter fler arbetstillfällen, större total köpkraft, större underlag för social service, bättre utbildningsnivå, bättre trivsel, bättre trygghet och att Hallstaviksområdet blir mer attraktivt för företag och även för människor med högre krav på boende och arbete. Vår vision är ett Hallstavik som är ett attraktivt och modernt samhälle i utveckling där vi i samverkan bygger framåt på vår historia

Vi arbetar i projektform, aktuella projekt hittar du under rubriken Projekt. Arbetsformen projekt innebär att det finns mål som ska uppnås. En projektgrupp arbetar med projektet och gruppens projektledare har regelbunden kontakt med Hallstaviksnätverket för att stämma av hur det går, vilka problem som uppstår och hur vi ska lösa dem. Ett projekt har också ett slut, när målen är uppnådda avslutas projektet.

Våra mål

  • Skapa nya arbetstillfällen
  • Öka trivsel och trygghet
  • Förbättra studiemotivation och studieresultat.

Vår övertygelse är att vi med hjälp av all den vilja till förändring, som finns ute i vårt samhälle, gemensamt ska kunna åstadkomma stora förbättringar. Alla är välkomna att bidra med idéer och det är ditt behov och intresse som styr vårt arbete. Vi är mycket angelägna om att hålla en levande dialog med alla som bor och verkar i Hallstaviksbygden eller på annat sätt är engagerade i utvecklingen här. Ni är därför alltid välkomna att kontakta oss:

Aleksandar Srndovic:
aleksandar.srndovic@holmenpaper.com
070-200 98 49

Carita Holmberg
carita.holmberg@hallstaviksnatverket.se
070-220 56 29

Mats Eriksson:
gribbymats@telia.com
070-565 19 31

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: